Wybierz bibliotekę,


Podane konto zostało zidentyfikowane w następujących bibliotekach. Proszę wybrać jedną z nich, by rozpocząć korzystanie z katalogu. Biblioteki można potem zmieniać korzystając z ikony na górnej belce.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności: http://www.umlub.pl/polityka-prywatnosci/.Zamknij
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
  
REJESTRACJA CZYTELNIKA
 
Biblioteka:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Dane osobowe
 
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia: 
PESEL:
Nr telefonu: 
Adres e-mail:
Zakład pracy: 
Wydział:
Wypożyczalnia:
 
Hasło
 
Hasło:
Powtórka hasła:
 
Adres zamieszkania
 
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Poczta: 
Miejscowość:
 
Tymczasowy adres zamieszkania, (jeżeli występuje)
 
Ulica: 
Numer domu: 
Kod pocztowy: 
Poczta: 
Miejscowość: 
 
Wprowadź kod z obrazka
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z poniższą informacją i akceptuję ją. Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin (dalej: UM) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka Główna UM w Lublinie, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, zwana dalej Biblioteką, a także biblioteki specjalistyczne. Podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym są przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 574) w powiązaniu ze Statutem UM i regulaminem Biblioteki. Użytkownik zasobów bibliotecznych ma obowiązek podania danych zawartych w deklaracji, bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z zasobów. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Użytkownikowi zasobów bibliotecznych, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych . Dane będą przetwarzane przez UM w okresie korzystania z zasobów bibliotecznych, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UM, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. UM wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl
Oświadczam, że znam regulamin Biblioteki http://www.biblioteka.umlub.pl/o-nas/regulamin-biblioteki/ i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych http://www.biblioteka.umlub.pl/o-nas/rodo/ i akceptuję ją.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin niezamówionych informacji za pomocą środków telekomunikacyjnych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. UWAGA: Wyrażenie zgody na przekazywanie informacji jest nieobowiązkowe.